Múdry volič číta, hlúpy nečíta a radšej len hľadí. Múdry pri čítaní vníma najmä HLBOKÉ hodnoty – KNIHY, primárne literatúru faktu. Hlúpy volič nečíta vôbec, len sa tvári, že číta – pritom listuje najmä cenovo PLYTKÝ bulvár v nadpisoch printov a surfuje na internete v elektronických médiách. Najmladší volič texty ignoruje úplne a presedlal najmä na videá, instagramy a obrázky...Výhovorky sú na margo zrýchlenia životného štýlu a totálneho trávenia väčšiny času pri trápnych zlodejoch času (televízia, internet, sociálne siete).

Marec – je na Slovensku tradičným MESIACOM KNIHY. Kedy ste naposledy investovali do lepšej verzie seba samého prečítaním nejakej dobrej knihy? Ani v marci nie?

Jozef Kirschner z Rakúska delí ľudí sveta v princípe (bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, národnosť, vieru) len na 3 skupiny: MÚDRI – ktorých je najmenej, CHYTRÁCI – tých je viac a HLUPÁCI – ktorých je najviac.

Prelínanie jemnej radosti poézie i drsnej zrelosti prózy na UNIVERZITE ŽIVOTA prináša pestrý mix všeličoho. Napríklad aj preferovanie hlúpej lacnej zábavy namiesto múdrej činorodej (do pozornosti kniha SEBAROZVOJ) práce. Následne pod vplyvom konzumu a nadspotreby i po masmediálnom výplachu často silne manipulačných médií majiteľov – prináša, bohužiaľ, i veľa rôznorodých  informácií. Objektívne (produktívne) i subjektívne (kontraproduktívne) informácie sú základom rozhodovania. Obdivovanie nestatočnosti a bezcharakternosti VŠETKÉHO SCHOPNÝCH namiesto statočnosti a charakternosti NAJSCHOPNEJŠÍCH, aj v profesionalite, je na ústupe.

NEŽIVEJ komunikácie s pomocou špičkových technológií namiesto osobných rozhovorov v ŽIVEJ komunikácii ľudí pribúda, to národ osprosťuje. Zrýchlenie modusu vivendi neprináša vždy kvalitu. Skôr naopak. Slovensko dávno pohltila progresívna digitálna demencia, sebe-strednosť a egocentrizmus najmilovanejšej akciovej spoločnosti JA (jednotlivec - človek), namiesto potrebného (do pozornosti trilógia kníh POHODOU K PROSPERITE I. – III.) hodnotovo vyššie ho princípu MY (kolektív – ľudia). Hodnotová abeceda pokrivkáva a často je podradená už aj tak deformovanej cene. Pritom hodnota bola, je a bude vždy viac ako „iba“ cena.

Kvalitu voličov na Slovensku odvodzujte, prosím, aj od múdrosti z počtu knihomoľov.

Veľmi PLYTKÉ vnemy vedúce k ZLU a hlúposti, namiesto hlbokých vnemov vedúcich k DOBRU a trvalých ziskov múdrosti. Filozof dávno vyryl správne do kameňa: KOREŇOM VŠETKÉHO ZLA (do pozornosti aj kniha KOMUNIKÁCIA v konflikte a kríze) je nedostatok poznania. A ďalší filozof k tomu správne dodal, že NAJHORŠIE ZLO SA DIALO VTEDY, keď múdri ľudia mlčali – hoci mali hovoriť. A do tretice aj Vám určite známy filozof zaknihoval erudovane bravúrne: DETI, BLÁZNI A FILOZOFI hovoria pravdu. Deti za to bijú, bláznov zatvárajú a filozofi zostávajú nepochopení!