Oznam síce nenapísali, ale stoličky doniesť museli, lebo záujem o rozprávanie o zákutiach mozgu bol enormný. Ťažko povedať, čo prilákalo viac – či samotná prednáška, alebo predoHRY, hlavolamy, hádanky, očné klamy. A určite pri pozvánke zavážilo aj avizované stretnutie s virtuálnou realitou. Príjemné prednášajúce vedkyne Diana Bzdúšková a Barbora Cimrová z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV boli čerešničkou na torte s názvom Mozog na dlani. Zo dve stovky záujemcov troch generácií o prednášku SAVinci privítala už tradične (a s kávičkou) Kongresová sála Westend Plazza v Bratislave na Patrónke. Stretnutie s virtuálnou realitou znie dobre, no vyskúšať si v rámci nej pohľad zo 40-metrovej výšky, to už chcelo odvahu. „Tento experiment je súčasťou projektu s virtuálnou realitou zameraný na pobyt vo výške,“ vysvetľuje D. Bzdúšková, ktorá na projekte pracuje. Kto mal záujem, vyviezol sa „vonkajším“ výťahom na plošine do výšky 20 alebo až 40 metrov, a opisoval svoje pocity. „V projekte sa zameriavame na hodnotenie posturálnej stability v nulovej výške, vo výške 20 a 40 m a sledujeme aj fyziologické a psychologické parametre, ktoré odrážajú mieru stresu,“ hovorí vedkyňa, zatiaľ čo si robí poznámky do dotazníka. Prednášku si obe vedkyne rozdelili na dve časti. V tej prvej mala B. Cimrová mozog doslova na dlani a vysvetľovala jeho úžasnú a fascinujúcu štruktúru. Všetci v hľadisku si tak mohli viac alebo menej oživiť záhyby mozgovej kôry vedomosťami práve o mozgu. Z koľkých a akých častí sa skladá, ktorá má akú funkciu, kde je centrum reči či motoriky. D. Bzdúšková sa sústredila práve na motoriku – čo všetko ju ovplyvňuje a reguluje. Okrem nepostrádateľného mozočka, ktorý je paralelne prepojený so všetkými časťami mozgu, na motoriku vplýva miecha, mozgový kmeň, bazálne gangliá, talamus a mozgová kôra. Vysvetlila, ako veľmi a ktoré zmysly sú zapojené. „Napríklad starší ľudia sú veľmi závislí od toho ako dobre vidia,“ zdôraznila a spomenula ako výstrahu chodenie po schodoch po tme. No nie je to len zrak, ktorý vplýva na motoriku, napríklad aj podložka a mnohé ďalšie faktory, ktoré môžu byť u každého jedinca iné. Je samozrejmé, že ani po otázkach publika sa debata s odborníčkami neskončila a trpezlivo vysvetľovali tajomstvá fungovania mozgu. Na začiatku obe vedkyne chceli publikum nadchnúť, aby sa každý zamyslel, na čo všetko slúži mozog. Podarilo sa. (iH)