Pani europoslankyňa, končí vaše tretie obdobie v Európskom parlamente. Prezraďte nám, ako vyzerá Slovensko cez optiku Bruselu?

Slovensko je vnímané ako krajina s úspešným príbehom a ako stabilný, spoľahlivý partner. Z Bruselu sa na nás pozerajú ako na demokratický štát, plne rešpektujúci politické, sociálne, kultúrne a ekonomické práva a vyznávajúci jednoznačne proeurópsku orientáciu.

Je Európska únia projektom pre veľké korporácie, alebo nestráca aj svoj sociálny rozmer?

Európsku úniu vnímam predovšetkým ako projekt, ktorý nám viac ako sedem desaťročí dokáže v Európe garantovať mier a spoluprácu. Vôbec tak nesúhlasím, že by Európska únia mala byť projektom pre veľké korporácie. Príkladom je, že Európska komisia prišla s iniciatívnym návrhom na zdaňovanie technologických gigantov akými sú Facebook, Amazon či Apple. Tie v súčasnosti podliehajú zdaneniu iba v krajine, kde majú trvalé sídlo a mnohé členské štáty, v ktorých reálne pôsobia, tak každoročne prichádzajú na daniach o stovky miliónov eur. Cieľom tohto návrhu tak je, aby internetoví giganti odvádzali dane zo ziskov tam, kde vytvárajú pridanú hodnotu a zisk, inými slovami tam, kde sa nachádzajú ich užívatelia. Čo sa sociálneho rozmeru týka, v rámci Európskej únie existuje tlak na zlepšovanie pracovných a životných podmienok ľudí, tak aby bolo možné vytvárať spravodlivé pracovné miesta, inkluzívny rast a zabezpečiť rovnosť príležitostí. Zároveň tu však treba zdôrazniť, že Únia môže byť len tak sociálna, ako sociálne sú jej členské štáty. Sociálna politika je totiž výlučne národnou kompetenciou a Európska únia a jej inštitúcie do oblastí akými sú materské dávky či výška dôchodkového zabezpečenia nemá veľmi čo hovoriť.

Ktoré práva pracujúcich z iných členských štátov by ste preniesli aj na Slovensko?

Na Slovensku, tak ako aj v iných členských štátoch Európskej únie, funguje sociálne trhové hospodárstvo. Znamená to aj osobitný dôraz na ochranu zamestnanca ako slabšieho článku v rámci pracovno-právneho vzťahu. Slovensko sa tak snaží byť krajinou so spravodlivými pracovnými podmienkami, fungujúcim pracovným trhom a silným sociálnym dialógom. Predovšetkým vo výške mzdového ohodnotenia zamestnancov však stále za tzv. starými členskými štátmi pomerne výrazne zaostávame. V rámci končiaceho sa legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu som sa preto aktívne venovala témam, ktoré sa týkali zrovnoprávňovania postavenia zamestnancov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Ide najmä o otázky európskej minimálnej mzdy, ako aj odstraňovania mzdových rozdielov v podnikoch, ktoré majú rôznych v členských štátoch svoje prevádzky. Mzdy medzi zamestnancami v týchto prevádzkach sú veľmi rozdielne a v niektorých krajinách, akou je aj Slovensko, za tú istú prácu zamestnanci bohužiaľ stále bezdôvodne dostávajú výrazne nižšiu mzdu, čo sa do budúcnosti musí zmeniť.

Máte ľavicovo orientovaných kolegov, s ktorými radi spolupracujete?

Určite mám kolegov, s ktorými rada spolupracujem. Dôležité však nie sú ani tak nejaké osobné sympatie, ale predovšetkým, aby sme sa stretli v oblastiach a témach, ktoré považujeme za dôležité a chceme ich presadzovať. V priebehu končiaceho sa legislatívneho obdobia sa mi tak samostatne alebo v spolupráci s kolegami podarilo pripraviť niekoľko materiálov a deklarácií. Zameriavali sa na zlepšovanie podmienok pre hendikepovaných ľudí v EÚ, posunuli sme sa v prípade vyššie spomínanej európskej minimálnej mzdy, ochrany spotrebiteľa, ako aj v obmedzovaní používania olova v snahe o ochranu zdravia a životného prostredia. Venujem sa tiež problematike obmedzovania úžery, boju proti daňovým rajom a schránkovým firmám, problematike znižovania nezamestnanosti mladých ľudí, posilňovaniu bezpečnosti, ochrane menšín a ľudských práv, či zlepšovaniu postavenia žien v rámci spoločnosti.

Ďakujeme za odpovede a na záver otázka k blížiacim sa eurovoľbám. Potrebuje mať Slovensko sociálnych demokratov v EP?

Pri realizácii praktickej politiky sa potrebujeme predovšetkým omnoho viac sústrediť na budovanie sociálne spravodlivejšej spoločnosti. Nesmieme stavať našu politiku na sľubovaní status quo, musíme vedieť ponúknuť ľuďom zmenu, ktorá však na rozdiel od extrémistov a populistov musí stáť na reálnych základoch. Znamená to aj obmedzovanie daňového zaťaženia pre strednú triedu, snahu o znižovanie majetkových rozdielov a rovnomernejšie rozdelenie bohatstva v rámci spoločnosti, zaistenie rovnakej pláce za rovnakú prácu, doriešenie problematiky európskej minimálnej mzdy, či garanciu istôt a zlepšenie ochrany pracovníkov na globalizovaných trhoch. Musíme ponúkať politiku založenú na obhájiteľných riešeniach pre slušný život ľudí. To je podľa mňa úloha nás a nielen slovenských sociálnych demokratov a to prečo je potrebné, aby sme mali čo najsilnejšie zastúpenie v novom Európskom parlamente. (iH)