Solidarita je základným kameňom kolektívneho vyjednávania 

Keď sme v práci izolovaní, všetci prehrávame. Namiesto toho sa obraciame na kolektívny model založený na solidarite, spolupráca a spoločný boj za spoločné ciele. Tvárou v tvár čoraz polarizovanejšej spoločnosti, ktorá stavia rozdielne skupiny proti sebe, bojujeme za solidaritu.


Organizácia na pracovisku je postavená na spoločných skúsenostiach pracovníkov
Chceme reflektovať a využiť skúsenosti ľudí s prácou - Nie je to jediná vec, ktorá nás definuje, ale náš plat, podmienky a radosť z práce majú obrovský vplyv na celý náš život. Znamená to, že dobré mzdy a podmienky, zabezpečené kolektívnymi zmluvami, podporujú dobrú kvalitu života pracovníkov a zmysel pre spravodlivosť a účasť v spoločnosti ako celku.

 

Kolektívne vyjednávanie je konkrétnym prejavom solidarity v práci
Kolektívne vyjednávanie je najlepším spôsobom zabezpečenia dôstojnej životnej úrovne pracujúcich a spravodlivej spoločnosti pre každého. Je to teda reálna sila pre obyčajných ľudí, ktorí môžu konať vo svojich vlastných záujmoch tým, že sa spoja.


Kolektívne vyjednávanie bolo zámerne oslabené za účelom presadenia úsporných balíčkov a obnovy ziskovosti podnikov na úkor pracovníkov
Zatiaľ, čo niektoré z najextrémnejších príkladov vidíme v krajinách Trojky, pokrytie kolektívnymi zmluvami celej Európy bolo zredukované, zmizli štruktúry na kolektívne vyjednávanie a cieľom bolo, aby pracovníci zaplatili za krízu.


Kolektívne vyjednávanie je prínosom pre spoločnosť ako celok, nie len pre pracovníkov, ktorí z kolektívnych zmlúv čerpajú výhody
Znížením nerovnosti, zvýšením kúpyschopnosti a zabezpečením úrovne účasti na pracovnom živote prináša kolektívne vyjednávanie širšie sociálne výhody pre hospodárstvo a demokraciu.

 

Kolektívne vyjednávanie je kľúčovým nástrojom spravodlivej transformácie priemyslu
Dekarbonizáciu priemyslu, energetickú transformáciu a digitalizáciu treba riešiť prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, aby sme sa uistili, že vytvárame pracovné miesta, nezničíme ich a zvyšujeme životnú úroveň a neznižujeme ju.