Dielne sa dočkali zateplenia, výmeny okien a dverí, kompletne zrekonštruované boli tiež inžinierske siete. Projekt je rozdelený na dve časti a financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. „Celá investícia je vo výške 1,7 mil. eur, z toho takmer 400 tisíc eur pôjde na stavebné práce a zvyšok na nákup technológií. Učebne budú vybavené CAD-CAM systémom, CNC a obrábacími strojmi,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Praktické vyučovanie tak budú môcť žiaci školy s druhým najväčším počtom študentov zapojených v systéme duálneho vzdelávania absolvovať priamo v priestoroch dielní. (iH)