Prijali aj vnútropodnikové opatrenia a odporúčania pre zodpovedné správanie svojich zamestnancov za účelom minimalizovania rizika nákazy. Spracovanie mlieka na mliekarenské výrobky nie je možné odložiť, či prerušiť. Celospoločenské testovanie na Covid-19 môže spôsobiť problémy zásadného charakteru už pri samotnom uvoľnení pracovníkov na účely testovania. Mimoriadne problematickú situáciu vidíme v prípade zavedenia povinnej karantény u zamestnancov, ktorí sa dobrovoľne testovať nedajú a budú musieť absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu. Hovoríme o prípade celoplošného testovania, kedy naraz môže vypadnúť veľké množstvo zamestnancov. Slovenský mliekarenský zväz požaduje, aby podnikom, ktoré patria medzi podniky hospodárskej mobilizácie, bola udelená výnimka z povinnosti testovania ich zamestnancov. (iH)