Nie je to však automaticky tak. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má síce aj poberateľ invalidného dôchodku, ale až po dovŕšení dôchodkového veku. Dovtedy môže poberať len invalidný dôchodok (samozrejme, po splnení všetkých zákonných podmienok), prípadne popri poberaní invalidného dôchodku ďalej pracovať, pričom obdobie práce (dôchodkového poistenia) sa mu neskôr – po dovŕšení dôchodkového veku – kladne zhodnotí na výške starobného dôchodku. Ak teda invalidný dôchodca dovŕši dôchodkový vek, Sociálna poisťovňa mu na jeho žiadosť vypočíta výšku starobného dôchodku a bude mu doživotne vyplácať ten dôchodok, ktorý je vyšší, a teda pre neho výhodnejší – buď invalidný alebo starobný dôchodok. Ak bude vypočítaný starobný dôchodok nižší aj v porovnaní s minimálnym dôchodkom, Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok dorovná do výšky garantovaného minimálneho dôchodku – samozrejme, po splnení všetkých zákonných podmienok na jeho priznanie (predovšetkým podmienky získania 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok).(iH)