Platí totiž, že čím dlhšie poistenec odvádza poistné a čím je výška poistného vyššia, tým vyšší bude aj jeho budúci dôchodok, či iné dávky. Na druhej strane však platí, že aj živnostníci môžu získať nárok na minimálny dôchodok – musia však získať aspoň 30 rokov zákonom stanoveného tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Ak žiadateľovi o starobný dôchodok vyjde nízky dôchodok, ale bude mať 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia, Sociálna poisťovňa mu starobný dôchodok automaticky, bez žiadosti dorovná do úrovne minimálneho dôchodku. Týka sa to všetkých poistencov, ktorí pracovali a odvádzali poistné, teda nielen živnostníkov. „Najnižší“ minimálny dôchodok sa pri 30-tich rokoch kvalifikovaného obdobia poistenca v roku 2019 pohybuje na úrovni 278,90 eura. Ak má niekto odrobených napr. 40 rokov kvalifikovaného obdobia, jeho minimálny dôchodok bude vyšší a dosiahne 322 eur. (iH)