V spoločnosti sa stále viac namiesto ODVAHY, statočnosti a poctivej práce vyzdvihuje OBAVA, nestatočnosť a nepoctivá práce v štýle chytráctva, podvodov, podfukov, fínt a akýchkoľvek iných nekorektných nástrojov, systémov, procesov a postupov zameraných na materiálový zisk – za každú cenu, aj cez mŕtvoly. Etika, morálka a konanie v štýle fair - play zostávajú stále viac v pozadí. Kraľuje doba chameleónov a fríkulinov, ktorá nesvedčí súčasníkom, ale najmä nefunguje ako hodnotovo potrebný vzor pre nástupcov z najmladšej generácie. O ČO IDE?

 

Metamorfózy chameleónov

    Metamorfóza – je premena. Tento pojem sa používa najmä v geológii a mineralógii, ale často aj v poézii a stále viac v bežnej komunikácii.

    Chameleón v prírode - je živočích, jašter z rodu šupinatých plazov, ktorý sa vie v prírode chrániť najmä tým, že dokáže zmeniť viackrát farbu svojho tela. Mení ju podľa okolia, tým dokáže perfektne splynúť s okolím a znížiť tak riziko odhalenia, lebo sa vie dokonale maskovať. A tak sa chrániť aj pred nebezpečenstvom.

    Chameleón v spoločnosti - je prenesene pejoratívne označenie človeka, ktorý podľa okolností mení názory i rétoriku (k tomu viac aj v mojej knihe KOMUNIKÁCIA V KONFLIKTE A KRÍZE), najmä politické presvedčenie. Takouto chameleónskou taktikou zosobňuje portfólio viacerých hanebných vlastností bezzásadového a predajného človeka (prostitút, kurtizána).

    Medzi ľuďmi sa táto vlastnosť PRODUKTÍVNE vyžaduje najmä u špiónov pracujúcich v utajení alebo u hercov na javisku v divadle s početnými prevlekmi ich garderób (keď jeden herec hrá súčasne aj viac divadelných postáva naraz). KONTRAPRODUKTÍVNE - touto vlastnosťou disponujú najmä nestáli a účelovo zištní i sociálne koristnícki ľudia, ktorí často prezliekajú kabáty a menia názory z minúty na minútu, len aby z toho čo najviac vytĺkli a je im jedno, že konajú nečestne, neseriózne, zákerne, lišiacky a prefíkane. Vynikajú medzi nimi najmä POLITICI a ich rôzni PRISLUHOVAČI (adlátusi, rektonauti, análni akrobati, „podržtašky, podrždáždnici“ a podobne). Presne podľa drsných princípov brutality – účel svätí prostriedky. 

 

Virtuálny svet na úkor reálneho života

    Riziko zrodu a pribúdania chameleónov aj na Slovensku začína v pomýlenej hodnotovej abecede, nesprávnej edukácii (k správnej edukácii pozri múdre životné vzorce a rady v mojich knihách POHODOU K PROSPERTIE II.- Slovenský profesoring šťastia a POHODOU K PROSPERITE III. – Univerzita života) v rodine i pomýlenej výchove v súčasnej škole, často až servilne poplatnej dobe trhovej. Z výrobných pásov na produkt zvaný „súčasný mladý človek“ totiž schádza stále viac konzumne orientovaných ľudí. Takých, ktorí namiesto ambície v živote niečo dokázať a vytvoriť, radšej hľadajú najrýchlejší spôsob ako nerobiť a zarobiť, ako nič NEDAŤ, ale najmä veľa VZAŤ. Takých, ktorí netúžia rásť USILOVNOSŤOU a DYNAMIKOU plnou POHYBU. A nechcú žiť kreatívnou sebarealizácou (v prípade bližšieho záujmu viac v mojej knihe SEBAROZVOJ) s cieľom vytvoriť nejaké životné dielo a zanechať ho po sebe  pre úžitok nielen seba, ale aj iných. Namiesto toho začínajú priskoro z prebytku konzumu a nadspotreby žiť POHODLNOSŤOU a STATIKOU (až lenivosťou) s priveľa hodín strávených sedením pri počítačoch, na internete a sociálnych sieťach. Takíto ľudia stále viac utekajú z REÁLNEHO života do ich vlastných bublín vo VIRTUÁLNOM SVETE. Vyznačujú sa následne namiesto aktivity a iniciatívy skôr pasivitou. Nové špičkové technológie často namiesto podpory tvorivosti prispievajú k degenerácii tvorivosti a rastu digitálnej demencie mládeže rôznymi početnými PC-hrami bez žiadnej pridanej hodnoty k rastu osobnosti.

 

Ilúzia naivity fríkulinov

    Priveľa egocentrikov, sebcov, egoistov a naivných múdrosráčov vytvára kontraproduktívne bubliny a konzumom presýtené komunity. Z veľkej časti najmladších nerastie generácia realistických pragmatikov, ale skôr naivných trolov – ktorých radím do čeľade FRÍKULIN. Potom nečudo, že už pri prvom probléme mladá generácia často zlyháva a vzdáva to s rezignačne naučenou vetou „TO NEDÁM“ (v zmysle toto nedokážem a ani sa o to nebudem usilovať), bez toho – aby to aspoň skúsila. A namiesto spoločensky hodnotnejšieho vyššieho princípu MY radšej sa uzavrie do onanie v najmilovanejšej akciovej spoločnosti sebcov a egocentrikov na svete, ktorá sa nazýva JA. Kde toto skončí z hľadiska dobra a zla!? 

    Kto je teda FRÍKULIN? No predsa FREE-COOL-IN. Taký človek, ktorý chce bez námahy a dávania čo najviac brať (aj cez mŕtvoly) a dosiahnuť poľahky (bez primeraných mozoľov, obetí, energie, času) TRI v JEDNOM ihneď a za každú cenu takto:

1/ Byť FREE – slobodný a nezávislý vo všetkom

2/ Byť COOL – užívať najmodernejší životný štýl a trend v najznačkovejších handrách (branding)

3/ Byť IN – patriť do kruhu elity, kasty a skupiny, ktorú pre čokoľvek práve on obdivuje a vyznáva.

    V praxi to veľa mladých nezvláda bleskovo dosiahnuť tak náročný cieľ, preto podlieha rôznym úletom, externalitám a excesom (napr. drogovanie, nadmerný alkoholizmus, závislosť na počítačových hrách, atď...).

 

Závery – zhrnutie

    Nežiadúcich prezliekačov kabátov niekedy nedokážeme identifikovať a odhaliť hneď. Darmo správne slovenská pesnička radí „tak vyzlečme si dresy, keď sme takto v kope – aby bolo jasné, kto za koho kope (Elán)“!

    Darwinova teória o prežití druhov v prírode – neprežijú najsilnejší, ani najbystrejší, ale najprispôsobivejší (maximálne flexibilní).

    Etická téoria morálneho kódexu v spoločnosti - súčasného človeka učí, že má byť silne charakterný, čo znamená aj zásadovosť a neprezliekanie kabátov v hodnotách a nemenenie rétoriky podľa toho odkiaľ vietor fúka.

    Každá strana mince má dve strany – rub a líce. Prienikom alebo víťazom v tomto dueli s charakterom MATu by nemal byť PAT (remíza), ale ŠACH – MAT (víťazstvo) v tom, že človek má v hlave, srdci, duši i celom tele jasno v tom, čo je axióma najvyššej hodnoty. Pre čestného človeka je dôležité vždy dokázať v živote rozlíšiť to, či je autorita pravdou, alebo pravda autoritou. A čo z toho znamená vyšší princíp pre kvalitu života i prosperitu nie najmä jednotlivca JA, ale najmä vyššieho princípu – kolektívu MY.