Oproti júlu 2018 bola nižšia o 7 %, čo bol najvýraznejší medziročný pokles od februára 2017. Celková produkcia dosiahla objem 514,4 mil. eur. Nižšia bola produkcia aj v medzimesačnom porovnaní, oproti júnu 2019 po zohľadnení sezónnych vplyvov klesla o 2 %. Výrazne sa znížila produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku, medziročne o 9,2 % a dosiahla 480,9 mil. eur. Vývoj produkcie ovplyvnil predovšetkým nižší objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 13 % (v štruktúre tuzemskej produkcie tvorila 70,1 %). Medziročne menej prác bolo realizovaných aj na opravách a údržbe o 2,9 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa znížili práce na inžinierskych stavbách o 21,1 %, medziročne nižšia bola aj výstavba na budovách o 1,2 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 65 %, inžinierske stavby sa podieľali 35 %. Priaznivo sa vyvíjala produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, v júli 2019 vzrástla o 43,2 %, z celkového objemu produkcie tvorila 6,5 %.