Už viac ako sto rokov si celý svet pripomína americké robotníčky, ktoré sa dožadovali na tú dobu neslýchaných výhod. Prestávky v práci či skrátený pracovný čas. Na ich pamiatku si uctievame všetky ženy, a nemusia byť odborárkami či bojovníčkami za ľudské práva.

 

Akosi prirodzene k tomuto sviatky inklinujú sociálni demokrati a ľavičiari. Liberálom zamestnanecké výhody a istoty nehovoria nič, iba ak zvýšené náklady na pracovnú silu, čo im tak maximálne zvýši tlak. Nenechajme si preto vziať tento sviatok. Či už zo ženského pohľadu, pretože sme nasledovníčkami žien, ktoré sa dovolávali svojich práv, ale ani z toho mužského pohľadu.

 

Ženy bez mužov a muži bez žien... No čo by to len bolo? Potešme sa z toho, že sa máme navzájom, a či už symbolický kvietok dostávame alebo dávame, myslime pritom aj na tie ženy, ktoré stále žijú v podradnom postavení, bez rovnocenných práv, opantané stáročnými stereotypmi žien v domácnosti alebo vykorisťované.

 

Prihlásením sa k hodnotám Medzinárodného dňa žien sa zároveň staviame za lepšie pracovné podmienky a rovnosť šancí...