Ide výlučne o dávky priznané pri tzv. reťazových pôrodoch (to znamená dávka pri druhom a ďalších deťoch, ak medzi pôrodmi matky iba poberali materské alebo čerpali rodičovskú dovolenku). Sociálna poisťovňa materské prepočítava automaticky, bez podania žiadosti. Cieľom je to, aby dávky po pôrode druhého, prípadne ďalšieho dieťaťa neboli nižšie ako pri predchádzajúcich deťoch. Mamičkám, ktorým bola dávka v r. 2018 vypočítaná z tzv. predpokladaného príjmu, Sociálna poisťovňa porovnáva výšku materského s materským poskytovaným z toho istého nemocenského poistenia pri predchádzajúcich deťoch a v prípade, ak sa materské pri predchádzajúcich deťoch vyplácalo z vyššieho základu, od 1. 1. 2019 im automaticky materské zvýši. Toto zvýšenie sa týka tých mamičiek, ktoré od zániku nároku na predchádzajúce materské sú stále zamestnané u toho istého zamestnávateľa, do nástupu na novú materskú dovolenku iba poberali materské alebo čerpali rodičovskú dovolenku, materské pri novej materskej dovolenke sa určilo z predpokladaného príjmu z dôvodu, že v rozhodujúcom období nedosahovali príjem, predchádzajúce materské aj nové materské sú priznané z toho istého nemocenského poistenia. Zvýšenie materského sa primerane vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby. Sociálna poisťovňa predpokladá, že počas januára 2019 takto prepočíta a navýši asi 1500 dávok materské. Mamičky o tom dostanú z poisťovne písomné rozhodnutie. (iH)