Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku totiž usporadúva Medzinárodné majstrovstvá v tejto disciplíne. Podujatie sa 31. 7. podľa organizátorov bude konať v súlade s vydanými rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva a prispôsobí sa platným opatreniam. (iH)