V súčasnosti existuje v Maďarsku viac ako 100 rôznych grantov, umožňujúcich prežiť tým, ktorí sú spätí s pôdou, lesmi alebo chovom zvierat. Ako investíciu pre budúcnosť môžeme vnímať aj lesnícko-environmentálne a klimatické služby, ochranu lesa, agro-environmentálny systém riadenia.

 

Maďari nezabúdajú ani na reštrukturalizáciu vínneho sektora a cestovný ruch, ktorý je čoraz viac spájaný s poľnohospodárskymi aktivitami. Prirodzene, že farmári modernizujú svoje chovy hospodárskych zvierat, pretože je potrebné zapojiť i nové technológie i trendy v postoji k živým tvorom.

 

Na školách rozvíjajú program ovocia, pretože prírodné vitamíny sú tými najlepšími. Veď je priam ideálne, ak sa práca s pôdou, plodinami i zvieratami dostávajú do zorného poľa tých najmenších, z ktorých raz vyrastú mladí poľnohospodári. A tí tiež môžu využiť dotácie, ktoré napomáhajú maďarskému agrosektoru.