Jedinými možnosťami udržania zamestnanosti a chodu firiem, ako aj obnovy ekonomiky po pandemickej kríze, je dôsledné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení na pracoviskách. Žiaľ, nie všetky povolania bolo možné vykonávať z bezpečia domáceho prostredia. Medzi takýchto pracovníkov patria aj zamestnanci Slovenskej pošty, rezortu, ktorý spadá do vašej pôsobnosti. Zostal som preto šokovaný z vašich vyjadrení na adresu Slovenskej pošty a jej zamestnancov, ktoré odzneli v relácii „Ide o pravdu“ 22. apríla 2021. Taký hrubý útok na vlastných zamestnancov, ktorí poskytovali a stále poskytujú poštové služby počas celého obdobia koronakrízy, núdzového stavu i tvrdého lockdownu, som od čelného predstaviteľa rezortu neočakával. Vaše slová o nenávisti k Slovenskej pošte a jej prirovnaniu k sociálnemu podniku sú v prvom rade urážkou tisícov žien a mužov, ktorí spojili svoje pracovné, ale častokrát aj osobné životy s touto spoločnosťou. Ukazujú však aj vašu neschopnosť prebrať zodpovednosť za vám zverený rezort. Za zlú hospodársku situáciu a slabú konkurencieschopnosť môžu v prvom rade zlé manažérske rozhodnutia. Zodpovednosť nesú vrcholoví manažéri Slovenskej pošty, ktorých nominoval akcionár. Je neprípustné viniť zamestnancov z neustále pokračujúceho trendu poklesu objemov listových zásielok, či zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov. Slovenská pošta nie sú len budovy, pošta sú aj zamestnanci. Ak niekto nenávidí svoju prácu, mal by sa zamyslieť nad tým, či má aj naďalej zotrvávať vo funkcii ministra rezortu, pod ktorý Slovenská pošta, a.s. patrí. Aj prostredníctvom našich členských odborových zväzov pôsobiacich v rezorte pošty – Odborového zväzu pôšt a logistiky a Odborového zväzu pôšt a telekomunikácií, som podrobne o zložitej situácii, v ktorej sa Slovenská pošta nachádza, vrátane oblasti zamestnanosti a mzdových podmienok zamestnancov, informovaný. A je mi nesmierne ľúto, že namiesto toho, aby ste sa svojimi rozhodnutiami snažili o rozvoj a modernizáciu vám zvereného rezortu, hľadali náhradu uniknutých tržieb, dokážete svojou neznalosťou poprieť význam univerzálnej poštovej služby.

Vážený pán minister, je všeobecne známe, že objemy listových zásielok poklesli a budú klesať a nové technológie postupne vytláčajú klasickú poštu. Ani táto skutočnosť vás však neoprávňuje tak komentovať situáciu v Slovenskej pošte, ako ste to predviedli v spomínanej diskusnej relácii. Pre budúcnosť Slovenskej pošty je dôležité osvojovať si nové pracovné postupy s dôrazom na zabezpečenie sociálnych práv zamestnancov, dôstojnej práce, primeraných miezd, nie urážať vlastných ľudí. Vnímam vaše ospravedlnenie všetkým zamestnancom Slovenskej pošty, a.s. na sociálnej siete. Avšak váš osobný negatívny vzťah k tzv. žltým lístkom, k chodeniu na poštu, v žiadnom prípade nemôže, v akomkoľvek kontexte, ovplyvniť vaše verejné vystúpenia ako ministra na adresu spoločnosti a jej zamestnancov, ktorá spadá pod váš rezort. Zdravá firemná kultúra totiž podporuje majiteľov firmy, v tomto prípade štát, a jej zamestnancov v snahe dosahovať spoločné ciele. Firemná kultúra je aj o správaní sa voči zamestnancom, ovplyvňuje aj vaše renomé ako ministra.