Z tržných plodín pestujú repku olejnú a sladovnícky jačmeň,  spolu približne na 600 ha pôdy. Vo veľkej miere sa venujú výrobe krmovín aj vzhľadom na to, že chovajú 940 kusov hovädzieho dobytka a 500 kusov oviec. „Ovce chováme odjakživa. Náš bača nám však povedal, že odchádza, preto budeme musieť premýšľať, čo ďalej. Pravdepodobne budeme musieť ovce zrušiť,“ konštatuje Ján Paciga, dlhoročný predseda predstavenstva podniku. Dôvodom je problém nájsť ľudí, ktorí by v živočíšnej výrobe pracovali. Problém s nedostatkom ľudí však podobne ako v iných podnikoch pociťujú na takmer všetkých pozíciách. „Doposiaľ sme mali vždy dostatok zamestnancov aj pri živočíšnej výrobe a aj pri technike. Posledné dva roky však už pociťujeme, že generácia starých traktoristov odchádza. Mladí však o poľnohospodárstvo nemajú veľký záujem.“ Do výroby zatiaľ nehľadali žiadnych cudzincov, ľudí sa snažia nachádzať v okolitých obciach. „Teraz máme v prvovýrobe šiestich šikovných Rómov, s ktorými sme spokojní. V tomto smere vidíme aj cestu v ďalšom období,“ vysvetľuje Ján Paciga. Momentálne nastavenie miezd a odvodov pre zamestnancov je pre podnik veľkou záťažou. Preto aj oni vidia budúcnosť v nových technológiách či systémoch. Ľudí však bude menej. „Nie je tajnosťou, že chceme prejsť na nový systém koncentrácie chovu mliečnych kráv. Je to naša najväčšia výzva, ktorú chceme zrealizovať do dvoch/troch rokov. Chceme vybudovať objekt, kde bude umiestnených 750 produkčných kráv na mlieko. Sústredíme tak stádo na jednom mieste. Nepodarí sa nám to však z vlastných zdrojov,“ popísal víziu do budúcna predseda družstva. (iH)