Poďakovanie za úrodu, ktoré si píše už svoj 24. ročník, spojil organizátor – Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Leviciach – s poďakovaním sa svojim kolegom za ich dlhoročnú prácu. Levickí poľnohospodári hodnotia tohtoročnú žatvu s pozitívnym výsledkom. Úrody pšenice, jačmeňa či repky potešili a veľkú zásluhu na tom majú májové dažde. Pestovatelia pozorujú nastupujúci fenomén: výrazné rozdiely v úrode medzi jednotlivými podnikmi, dokonca aj na jednej parcele. So žatvou môžu byť v levickom okrese spokojní. Pšenica ozimná s výnosom 7,06 t/ha mala medziročne vyššiu úrodu o 8 %, a pri 5 ročnom priemere bola úroda lepšia až o 16 %. V porovnaní s priemerom Nitrianskeho kraja je vyššia o 2 % a oproti Slovensku o 20 %. „Výnosy hodnotíme  pozitívne, pretože už pri zakladaní porastov v daždivej  jeseni 2020 sme ťažšie vstupovali do polí. Netušili sme, ako sa pšenica za takýchto podmienok vydarí. Pre počasie sme agrotechnický termín sejby prekročili až do konca novembra, osev sa znížil v okrese o 8 %, čo je skoro 2500 ha,“ hovorí predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice Milan Halmeš. Úrody ozimného jačmeňa boli o 10 % vyššie, ako je 5-ročný priemer. Ozimnej repky dopestovali levickí poľnohospodári o 17 % viac ako vlani. 5-ročný priemer prekročili pri tejto plodine o 3 %. Pozitívny vplyv májových dažďov sa prejavil na úrodách všetkých plodín. Pri hodnotení v rámci jednotlivých subjektov sa však podľa M. Halmeša čoraz viac pozorujú lokálne rozdiely, a netýka sa to len levického okresu. Dokonca rôzne úrody sú aj na jednej parcele, čo je fenomén posledných rokov. Pravdepodobne je to následok klimatických zmien. (iH)