All4Science o. z., ktoré vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca organizovaného niekoľkými Ústavmi SAV v spolupráci s pracovníkmi Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a s podporou nadácie ESET zorganizovali prvý ročník letnej školy mladých vedcov na pôde SAV. Cieľom je spoznať základné zákonitosti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie v praxi pri vedeckých pokusoch pri používaní komplexného a kritického myslenia a rozšíriť vedomosti získané v škole o praktické zručnosti.  Počas piatich, letných prázdninových dní (15. až 19. júla) okúsi tajomstvá vedy na vlastnej koži 16 nadaných žiakov druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska, pričom spoznajú ozajstnú prácu vedcov. Na úvod sa oboznámia s potrebou vedeckého poznania, princípmi vedy, aby si mohli podľa zamerania vybrať ponúkané témy a pod vedením vedcov z jednotlivých Ústavov zostaviť hypotézy a navrhnúť samotný experiment. Vedeckú hypotézu budú počas letnej školy konfrontovať s experimentálne získanými dátami v piatich skupinách podľa oblasti záujmu. „Tajomstvami farmakológie žiakov prevedú odborníci na Ústave experimentálnej farmakológie CEM SAV. Anorganickú chémiu, ako ju nepoznajú zo školy, budú mať možnosť okúsiť na Ústave anorganickej chémie SAV pod vedením Ing. Viliama Pavlíka PhD. Na Ústave polymérov SAV si vypracujú projekt o hydrogéloch, na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV zistia, koľko rôznych kovov a prečo práve tie je nutné použiť na to, aby fungoval telefón a na Ústave informatiky SAV vniknú do útrob programovania,“ vymenúva aktivity na jednotlivých ústavoch SAV Martin Nosko z ÚMMS SAV. Žiaci na úvod spoznajú areál SAV vďaka vedcom z Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálneho ústavu SAV pod taktovkou Mária Zimana, ktorí si pre nich pripravili šifrovaciu orientačnú hru. Na jej konci ich čaká odmena. Pohovoria si aj s odborníčkou na divergentné, tvorivé myslenie s Vladimírou Kurincovou Čavojovou z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, aby pochopili, že veda nie je len o tom byť zavretý v laboratóriu, ale aj o prezentácii výsledkov a kritického pohľadu na experiment za účelom získania reflexie. To, že pokusy môžu byť aj zradné a nebezpečné a že treba byť stále v strehu, ako sa vystríhať a čo robiť v kritických situáciách ohrozenia života, sa naučia pod odborným dohľadom pracovníkov červeného kríža. „Na čaji u kráľovnej“ vo štvrtok popoludní budú žiaci diskutovať hravou formou v anglickom jazyku pod vedením lektorov jazykovej školy EXCALIBUR a zaujímavý program je pre študentov pripravený aj večer. Tiež sa môžu tešiť napríklad na večernú prehliadku Bratislavy či táborák s opekačkou,“ dodáva Alena Šišková z Ústavu polymérov SAV. Všetky získané vedomosti a nové zručnosti študenti zúročia počas Vedeckej konferencie letnej školy, po ktorej prevezmú z rúk riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Karola Iždinského certifikát o úspešnom absolvovaní letnej vedeckej školy. „Verím, že letná škola bude pre žiakov – mladých vedcov prínosom a to, čo sa u nás naučia v plnej miere uplatnia, keď sa vrátia v septembri opäť do školských lavíc, alebo sa z nich možno stanú časom ozajstní vedci“, dodáva K. Iždinský. (iH)