Spätne môže príslušný lekár poistenca uznať za dočasne práceneschopného najviac tri kalendárne dni, ak mu predloží lekársky nález zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby. Ak poistenec nie je hospitalizovaný, s nálezom z pohotovosti musí čo najskôr navštíviť ambulanciu všeobecného lekára alebo lekára – gynekológa, ktorý ho na jeho základe uzná za dočasne práceneschopného a vydá o tom potvrdenie na päťdielnom tlačive. Ak dočasnú práceneschopnosť nepotvrdí príslušný lekár, ak nebude uznaná odo dňa zistenia choroby alebo ak bude potvrdená viac ako tri dni spätne, Sociálna poisťovňa vznik dočasnej péenky došetrí v súlade so zákonom.