Ako povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna, ak v budúcnosti nastane snaha o zrušenie dôchodkového stropu, sme pripravení dozbierať podpisy pod petíciu za zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov, pre ženy vychovávajúce deti ešte menej, a následne žiadať o vyhlásenie referenda v tejto otázke. „Už z minulosti máme nazbieraných viac ako 300 tisíc podpisov pod túto petíciu, preto nebude pre nás problém znova nazbierať 50 000 podpisov, aby sme ľuďom túto výsadu ponechali. Je to veľmi dôležité najmä pre ťažko pracujúcich vo fabrikách, ktorých zastupuje práve náš odborový zväz. Chceme týmto dať signál politikom, že sa nevzdáme a budeme za našich ľudí bojovať,“ uviedol E. Machyna. Na tlačovej konferencii okrem toho predstavitelia OZ KOVO hovorili o ekonomickom vývoji v priemysloch, kde zamestnancov zastupujú. Ako povedal E. Machyna, podľa ukazovateľov, ktoré majú zo 180 podnikov, kde pôsobia, je jediným problémom hutníctvo, inak sa v ostatných segmentoch ekonomické situácia vyvíja dobre. Samozrejme, „kováci“ zaznamenali mierny pokles rastu ekonomiky, no nie je to natoľko významné, aby to ohrozovalo pracovné miesta. V automobilovom priemysle je jediným problémom spoločnosť Volkswagen, ktorej ťažkosti nie sú spôsobené ekonomickým vývojom. V ostatných podnikoch nemôžeme hovoriť o nejakých vypuklých problémoch, prípadne o prepúšťaní. „V elektrotechnickom priemysle sa situácia stabilizuje, jediným problémom je spoločnosť Samsung, kde dochádza k odchodu ľudí, no väčšinou sú to odchody na dohodu a zástupcovia Základnej organizácie OZ KOVO intenzívne komunikujú s vedením a pracujú na tom, aby sa vytvorili dobré sociálne podmienky pre ľudí, ktorí odchádzajú. Tiež sa hľadajú možnosti ich ďalšieho zamestnania v iných spoločnostiach v danom regióne. Úzka spolupráca našej ZO a člena predsedníctva s vedením spoločnosti dáva predpoklad, že nájdu v tejto ťažkej situácii čo najlepšie riešenie,“ povedal E. Machyna. Problémom je hutnícky priemysel, ktorý už dlhšie prechádza krízou, no tu je potrebné, aby zasiahla Európska únia a prijala nejaké rozhodnutie (uhlíkovú daň, clá), ktoré by zastavili prílev lacnej ocele z Turecka a iných krajín do Európy. E. Machyna ešte poukázal na to, že vyjadrenia zamestnávateľov o tom, ako zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov za prácu nadčas či prácu v noci a cez víkend, ohrozí fungovanie a rast firiem, sa zatiaľ nepotvrdili a podľa ekonomických ukazovateľov, ktoré má k dispozícii OZ KOVO, sa ani nepotvrdia. Ako povedala podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková, podiel príplatkov a náhrad v priemernej mzde v našom národnom hospodárstve je 7,3 % a podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch zamestnávateľov je 7,2 %, čo je veľmi nízke percento. Tiež uviedla, že podľa štatistík Štatistického úradu SR je podiel príplatkov a náhrad v priemyselnej výrobe 12,27 %, no napríklad u operátorov a montérov len 10,4 %. Toto číslo sa veľmi významne mení aj v porovnaní medzi profesiami v súkromnom a verejnom sektore. Kým vo verejnom sektore je podiel príplatkov a náhrad na priemernej mzde 12,9 %, v súkromnom je to len 5,2 %. A na čo je potrebné podľa M. Benedekovej poukázať špeciálne, že podľa štatistík sa v roku 2018 znížil podiel prémií a odmien na priemernej mzde zamestnancov a zvýšil sa podiel príplatkov. Takže niektorí zamestnávatelia vyriešili situáciu tak, že peniaze, ktoré potrebujú dať zamestnancom za prácu nadčas či prácu v noci a cez víkendy, im stiahli z toho, čo im dovtedy dávali na odmenách. (iH)