V piatok, 24. januára, sa na tom spoločne dohodli zástupcovia vedenia firmy a odborári z Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Aj keď zamestnávateľ chcel pôvodne uzavrieť s odbormi dohodu o skrátenom pracovnom týždni hneď na nasledujúce dva mesiace – teda nielen na február, ale  aj na marec – odbory predbežne súhlasili len s februárom. Predseda Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice, Juraj VARGA, to priblížil: „Vzhľadom na situáciu, ktorá je na trhu s oceľou, sme sa dohodli tak, že sa nebude prideľovať v mesiaci február práca na jednu pracovnú zmenu u tých, ktorí majú dvanásťhodinový pracovný čas, a na dve pracovné zmeny u zamestnancov, vykonávajúcich prácu na pracovných zmenách kratších ako desať hodín.“ Ako ďalej dodal, deň neprítomnosti v práci bude kompenzovaný náhradou mzdy v sume 60 % priemerného zárobku zamestnanca – teda tak, ako to bolo doteraz. Aj v januári totiž platila dohoda o skrátenom pracovnom týždni, čo znamenalo, že sa zamestnancom, pracujúcim menej ako desať hodín, nepridelila práca štyrikrát za mesiac. Tento „úsporný režim“ zaviedli v našej najväčšej hutníckej fabrike už vlani – najskôr v máji, následne v auguste, v novembri, decembri a pokračovalo sa v januári tohto roka. Pre zlú situáciu na trhu s oceľou zároveň vo fabrike odstavili prevádzku jednej z troch vysokých pecí, pričom tento stav trvá doposiaľ. To sa podpísalo aj pod obmedzenú činnosť viacerých technologických pracovísk, následkom čoho sa od minulého leta začalo aj s postupným uvoľňovaním zamestnancov. Po náročných rokovaniach medzi vedením podniku a zástupcami zamestnancov sa vytvorili viaceré motivačné programy, v rámci ktorých z firmy dobrovoľne  odišlo takmer 1 400 zamestnancov. Momentálne pracuje v U.S.Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach cca 10 500 ľudí. Vedenie fabriky pritom nesmie pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu – viaže ho k tomu podniková kolektívna zmluva, ktorej platnosť trvá do 31. marca 2020. Túto klauzulu chcú odborári z Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice zachovať aj v novej kolektívnej zmluve, o ktorej sa práve začína vyjednávať. Prvé kolo kolektívneho vyjednávania o novej kolektívnej zmluve na roky 2020 až 2024 sa začalo v stredu, 22. januára. Predseda Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice, Juraj VARGA, to stručne komentoval: „Na prvom kole boli predstavené tímy vyjednávačov a okrem informácií o ekonomických, legislatívnych  a trhových podmienkach, ako aj o prognózach na rok 2020 a nasledujúce roky, vyjednávači prešli niekoľko bodov z návrhu, kde si vysvetľovali svoje postoje.“ (iH)