Za schválenie programu s jediným bodom hlasovalo 48 poslancov zo 129 prítomných. Proti bolo 14, zdržalo sa 66 a jeden nehlasoval. Rokovanie sa tak skončilo skôr, ako začalo, a o návrhu uznesenia k tejto téme sa rokovať nebude. (iH)