Ďalej rodičia, ktorí osobne a celodenne ošetrujú dieťa do doŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje. Ale s pandemickým ošetrovaným môžu rátať aj tí, čo nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou
home office). (iH)