Záujemcovia sa dozvedia praktické rady ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Ekologické konanie totiž netreba vykonávať len na medzinárodnej úrovni a prostredníctvom globálnych aktérov, ale k zelenšiemu Slovensku i svetu môže prispieť každý z nás. (iH)