Témou bolo Urýchlenie prechodu smerom k Európe, ktorá je odolná a pripravená na klimatické zmeny. Podujatie bolo súčasťou „Klimatickej misie“ programu Horizont Európa a zúčastnilo sa ho približne 50 náhodne vybraných občanov, ktorí sa mali možnosť vyjadriť k plánom tejto misie. Podobné podujatie na tému jednej z piatich misií Horizontu Európa sa konalo spolu v desiatich krajinách EÚ. Slovensko bolo vybrané vďaka angažovanosti slovenského zástupcu vo Výbore Mission Board Jaroslava Myšiaka a tiež členov podvýboru, kde SAV reprezentuje Tomáš Michalek. „Na to, aby sme splnili našu výskumno-inovačnú misiu – Adaptáciu na klimatické zmeny a transformáciu našej spoločnosti – sa musíme tiež navzájom počúvať a zabezpečiť, aby kroky, ktoré podnikneme, boli relevantné v každodennom živote,“ objasnil význam podujatia T. Michalek. V jeho úvode vystúpili so svojimi krátkymi referátmi Elena Višnar Malinovská z Európskej komisie a Jaroslav Myšiak. Ten predniesol scenáre klimatických zmien a ich očakávané dôsledky v Európe, ako aj stručný úvod do filozofie výskumno-inovačnej misie. Na online podujatí sa hovorilo aj o jej vízii, pričom zúčastnení predkladali návrhy na jej úpravu či transformačné riešenia. Misijná rada navrhla využiť naliehavú potrebu prípravy na zmenu klímy ako príležitosť na to, aby sme žili lepším, spravodlivejším a zdravším životom. „Našou misiou je urýchliť prechod k tomu, aby bola Európa schopná vyrovnať sa s teplejším a nepredvídateľnejším svetom. Európa, ktorá je odolná voči klimatickým zmenám, je flexibilná, schopná zotaviť sa a posunúť sa vpred pred výzvami súvisiacimi s klímou,“ sumarizuje na záver ciele misie J. Myšiak. (iH)