Udalosť sa pod názvom Povstanie 20 000 stala doteraz najväčším štrajkom žien v amerických dejinách. Napriek tvrdej represii vydržali a dosiahli konkrétne významné úspechy: 52 hodinový pracovný týždeň, minimálne štyri platené sviatky v roku, nediskrimináciu odborovo organizovaných, poskytovanie nástrojov a materiálu bez poplatkov či vyjednávanie miezd so zamestnancami.