Išlo o jeden z mnohých zákonov (celý proces „enclosure“ má korene až v stredoveku).

 

Napríklad od 17. do 20. storočia bolo prijatých viac ako 5000 ohradzovacích zákonov, čím sa ohradilo 6,8 milióna akrov verejnej, resp. spoločnej pôdy. Protesty roľníkov, ktorí strácali pôdu, a tak možnosť obživy, proti tomuto jednaniu boli často rozdrvené armádou. Časť z nich sa musela presunúť do miest a zamestnať sa vo vznikajúcom priemyselnom odvetví.

 

Spomínanými skutočnosťami sa zaoberá napr. historik J. M. Neeson vo svojej známej knihe „Commoners Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700–1820“. Spochybňuje v nej názor, že v Anglicku vlastne žiadni roľníci neboli, resp. sa vytratili pred industrializáciou. Naopak, roľníctvo bolo zlikvidované a „zrekvírované“ pre nový industriálny svet, čoho následkom boli pocity straty a nástup sociálnych antagonizmov.