V tomto roku sa im už podarilo v rámci Slovenska vymôcť 192,64 milióna eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 111,4 milióna eur viac. Jeden exekútor prinesie pritom do štátneho rozpočtu v priemere viac ako jeden milión eur ročne. Daňový exekútor pracuje s daňovými nedoplatkami, ktoré mu odstúpia na vymáhanie príslušníci finančnej správy zo správy daní. Jeho úlohou je získať do štátneho rozpočtu čo najvyšší objem dobrovoľne neuhradených daňových povinností, čím prispieva k naplneniu príjmovej časti štátneho rozpočtu. Jeden exekútor prinesie pritom do štátneho rozpočtu v priemere viac ako jeden milión eur ročne. Pandémia však výrazne zasiahla aj do činnosti daňových exekútorov. Od marca do septembra 2020 sa začaté exekúcie museli odložiť, rovnako sa nemohli začať ani nové daňové exekučné konania. Zároveň došlo k výraznému časovému posunu vzniku nových daňových nedoplatkov, a tak sa daňová exekučná činnosť mohla rozbehnúť až začiatkom roka 2021. Napriek tejto zložitej pandemickej situácii sa exekútorom finančnej správy podarilo v tomto roku vymôcť v rámci Slovenska už 192,64 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 111,4 milióna eur viac, čo predstavuje nárast 137,12 %. (iH)