Prostredníctvom kalkulačky si môžete overiť výšku preddavku na poistné na rok 2020. Nová výška preddavkov na poistné platí od  1. 1. 2020, pričom preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca (čiže preddavok na poistné za január 2020 zaplatíte do 8. 2. 2020). Kalkulačku môžete využívať počas celého roka na overenie výšky preddavku na poistné, aj v prípade, že sa zmenia niektoré z podmienok jeho výpočtu (stanete sa napr. poberateľom dôchodku). (iH)