Bolo to v Slovenskom Grobe, avšak pri tejto hodnote je nutné podotknúť, že je nápadne vyššia v porovnaní s maximami, ktoré boli v rovnaký deň zaznamenané na všetkých okolitých meteorologických staniciach (odhliadnuc od Slovenského Grobu bolo 30. júna 2012 najteplejšie vo Veľkých Ripňanoch: 37,0 °C). Spomedzi ostatných údajov je podľa SHMÚ najvyššou nameranou hodnotou teploty vzduchu v júni 37,5 °C v Hurbanove z 22. júna 2000. Na(d) 37 °C vystúpila teplota vzduchu v rámci Slovenska v júni aj v rokoch 1935 (Rimavská Sobota 37,4 °C 28. júna 1935) a 2002 (najviac Kráľová pri Senci 37,1 °C 23. júna 2002). Júnových aspoň 36 °C bolo nameraných ešte aj v ďalších ôsmich rokoch, šesť z ktorých spadá do obdobia od roku 1994 vrátane (1994, 1998, 2003, 2014, 2016, 2019; predtým v 1950 a 1967). Z pohľadu vysokých denných miním teploty vzduchu evidujeme najvyššiu júnovú hodnotu z 25. júna 2016 v Kuchyni, kde v ten deň teplota vzduchu neklesla pod 25,0 °C. Júnové denné minimum aspoň 24 °C sme v sieti našich meteorologických staníc zaznamenali ešte aj v rokoch 1998, 2000, 2010 a 2013. Pri charakteristike priemernej dennej teploty vzduchu sme už u nás v júni zaznamenali hodnotu 30 °C alebo vyššiu. 30. júna 2012 bola hodnota tejto charakteristiky v Moravskom Svätom Jáne 30,5 °C a v Kuchyni 30,4 °C, 19. júna 2013 potom v Žihárci 30,2 °C. (iH)