Klesla vo veľkoobchode o 2 %, maloobchode o 1,6 %, priemysle a v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 0,1 %. V priemere za prvý polrok roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 10,5 %, stavebníctve o 8,7 %, vybraných trhových službách o 7,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 % a v priemysle o 0,4 %. Znížila sa v maloobchode o 1,8 % a vo veľkoobchode o 1,7 %. (iH)