Na sklonku života bola jeho osobnosť opradená aureolou mýtickosti. O Hybešovi a jeho živote bolo napísaných viacero kníh a štúdií.

 

Zaujímavosťou je, že jedna z bratislavských ulíc v mestskej časti Rača nesie jeho meno. Podľa informácií z miestneho úradu bola ulica podľa Hybeša pomenovaná niekedy okolo roku 1950.

 

Jeho hrob sa nachádza na čestnom pohrebisku na ústrednom cintoríne v Brne. Na pomníku má napísané: „Senátor Josef Hybeš, průkopník proletariátu."