Obec, pod vedením sociálneho demokrata Jána Borovského, prispieva 1 euro na dôchodcu a deň. „Obedy si môže objednať ktokoľvek v plnej cene,“ dodáva starosta Nového Ruskova. „Toto opatrenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom občanov.“ (iH)