Tento jednoduchý test môže upozorniť na výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka a zachytiť toto ochorenie v skoršom štádiu s dobrou vyhliadkou na uzdravenie pacienta. Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre ľudí od 50. roku života. Len v minulom roku malo pozitívny test na prítomnosť krvi v stolici približne 4500 poistencov, ktorým lekár následne odporúča kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa, aby sa zistila presná príčina krvácania. U 115 poistencov bolo potvrdené nádorové ochorenie. Rok prevencie (2019), ktorý naštartovalo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, je mimoriadne dôležitý krok. Zameralo sa na najväčšiu pliagu - na rakovinu. Zdravotné poisťovne odštartujú skríningové programy na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. V prvej fáze to bude skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý by malo absolvovať 20-tisíc ľudí z celého Slovenska – poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Cieľom je, aby sa na skríningovom vyšetrení zúčastnila aspoň polovica z nich. Ich účasť je kľúčová, pretože medicínska prax preukázala, že ak sa rakovina hrubého čreva a konečníka zistí včas, napríklad kontrolným vyšetrením stolice, je úplne vyliečiteľná. Zdravotná poisťovňa Dôvera oslovila 5400 svojich poistencov vo veku od 50 do 74 rokov, ktorí doposiaľ neabsolvovali vyšetrenie okultného krvácania v stolici. Dostali obálku s pokynmi a s odbernou skúmavkou, ktorú treba so vzorkami stolice zaniesť  praktickému lekárovi. V prípade prítomnosti krvi v stolici lekár odporučí pacientovi kolonoskopické vyšetrenie. (iH)