Druhá vlna pandémie COVID-19 s väčšími negatívnymi zdravotnými dopadmi na obyvateľstvo sa podľa Štatistického úradu neprejavila výraznejším prepadom v ekonomike SR. Naopak, pozitívne prekvapil výkon viacerých odvetví, ako napr. automobilového priemyslu aj stavebníctva. Výsledkom bol medziročný vývoj HDP porovnateľný s vývojom v 3. štvrťroku 2020 a zároveň výrazne lepší ako počas prvej vlny pandémie v 2. štvrťroku 2020. Naďalej, aj vo štvrtom štvrťroku 2020, k výsledku významnou mierou prispelo kladné saldo zahraničného obchodu, podporené zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov. Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 401,6 tis. osôb. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 sa znížila o 2 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková za­mest­na­nosť klesla oproti štvrtému štvrťroku 2019 o 2,1 % a oproti tretiemu štvrťroku 2020 vzrástla o 0,2 %. (iH)