Ide o dôležitý prvok v krajinotvorbe, v udržiavaní kultúrnej krajiny a zároveň v zábrane k nekontrolovateľnému zarastaniu náletovinami alebo k strate lúk či pasienkov. Fínsko využíva priame platby z EÚ, ďalej dotácie z Programu rozvoja vidieka EÚ, ale nezabúda ani na národnú podporu. Poľnohospodári získavajú rôzne formy podpory v závislosti od počtu chovaných zvierat alebo od hektárov ornej pôdy. Dôležité však je, že nezabúdajú ani na inováciu fariem, kedy sa úroveň platieb odvíja od cieľa investovania.

Keďže klimatické a geografické podmienky sú aj v tomto 5,5 miliónovom štáte odlišné, delí sa u nich podpora samostatne pre poľnohospodárov v severnom a južnom Fínsku. Potravinársky priemysel zamestnáva takmer 300 tisíc ľudí, čo predstavuje 12 % pracovnej sily vo Fínsku.

Pri priamych platbách ide o sumu 523 miliónov eur. Z nej sa 257 miliónov využíva na základné platby, ďalej 157 miliónov na ekologizáciu a 105 miliónov je vyplácaných ako viazaná podpora. Uvedomujú si dôležitosť na vychovávanie nových generácií spätých s pôdou, a preto ešte štát ponúka zvlášť pre mladých roľníkov a chovateľov do 40 rokov takmer 5 miliónov eur. Takáto podpora môže byť vyplácaná po dobu maximálne 5 rokov od začiatku agropodnikania. Pri pôde je napríklad platba 50 eur na osobu a hektár.

Vo Fínsku kladú dôraz na ekologické platby. Ich cieľom je zlepšiť environmentálne správa sa poľnohospodárstva a pracovných postupov, ktoré neškodia alebo zlepšujú klímu i životné prostredie. Fínsky farmár sa preto musí zameriavať na rôzne plodiny, zachovávať trvalý charakter pasienkov a neopomínať ekologický záujem. V celej krajine je podporované najmä pestovanie zemiakov, raže a cukrovej repy, na juhu ešte navyše aj zeleniny. V živočíšnej oblasti zase výroba kravského a kozieho mlieka a hovädzieho, ovčieho a kozieho mäsa.