Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra vo viac ako 417 000 prípadoch. Aj to je dôkazom neustále sa rozširujúcej elektronizácie a digitalizácie finančnej správy. Call centrum finančnej správy prešlo za uplynulých šesť rokov výraznými zmenami, ktorých cieľom bolo zefektívniť prácu call centra v prospech verejnosti. V roku 2014, keď finančná správa spustila nový portál a možnosť registrácie na elektronickú komunikáciu, vybavili zamestnanci call centra približne 301 000 podnetov. Toto číslo bolo prekonané prvý raz až v roku 2018, keď konzultanti call centra vybavili  335 000 dopytov. V roku 2019 sa počet vybavených dopytov posunul ešte ďalej – 417 378 vybavených dopytov. Komunikovať s finančnou správou od 2014 môžu občania a podnikatelia už nielen telefonicky, ale aj e-mailom prostredníctvom aplikácie Live Agent, ktorú finančná správa zaviedla ako prvá štátna inštitúcia na Slovensku. V roku 2014 cez tento kanál zaevidovala finančná správa vyše 90 000 podaní, v minulom roku to bolo viac ako 117 597. Nárast dopytov registruje call centrum finančnej správy za ostatných päť rokov aj cez online chat. Kým v roku 2014 vybavili jeho zamestnanci  8 315 dopytov, v minulom roku to bolo 13 531. Nárast dopytov evidujeme aj prostredníctvom telefonických liniek. Telefonických hovorov vybavili pred piatimi rokmi 201 346, v roku 2019 ich bolo 286 250.

 Infolinka (048/ 43 17 222) je najvyťaženejším nástrojom pri komunikácii s verejnosťou. Finančná správa prostredníctvom nej poskytuje odborné informácie k daňovým a colným predpisom. K dispozícii je počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny. Každý mesiac v čase termínu plnenia povinností pre DPH a v hraničných  termínoch podávania daňových priznaní na dani z príjmov a dani z motorových vozidiel pracujú operátori v predĺžených pracovných hodinách až do polnoci. V minulom roku boli prevádzkové hodiny call centra viackrát rozšírené aj pre eKasu.

 Finančná správa má aj naďalej snahu elektronizovať svoje procesy. Zvyšujúce sa štatistiky využívania call centra finančnej správy dokazujú, že elektronizácia postupuje úspešne. Daňovník totiž vybaví svoje dopyty z pohodlia domova či kancelárie a nemusí fyzicky navštevovať colné a daňové úrady. Za týmto účelom zaviedla finančná správa aj automatizovaný chatbot (Taxana).