Zameraný bude na tému spolužitia veľkých šeliem a ľudí a maďarským ako aj slovenským návštevníkom ponúkne prednášky, prehliadky, koncerty, filmy a ďalší program na tému prírody. Festival divočiny sa uskutoční vďaka finančnej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu a organizujú ho obec Aggtelek, WWF Maďarsko a WWF Slovensko. Festival možno navštíviť zdarma, v súlade so súčasne platnými COVID nariadeniami. Rys, vlk a medveď – kedysi boli tieto tri veľké šelmy neustále prítomné na území Maďarska, no v dôsledku prenasledovania sa ich počet znížil. Až v 80-tych rokoch sa začali opäť prirodzene objavovať na území Maďarska. Tieto pôvodné a prísne chránené druhy sa sem znovu presídlili najmä z územia slovenských Karpát a dnes ich možno nájsť v oblasti od Börzsöny po Zemplín v Severomaďarskej vrchovine, kde sa delia o územie s miestnymi ľuďmi. S istotou možno povedať, že vlky sa tu už usadili a v niekoľkých častiach Maďarska sa aj pravidelne rozmnožujú. Rysov možno nájsť v krajine len niekoľko. Okrem toho je v Maďarsku občas zahliadnutý medveď hnedý, ktorý sa sem zatúla zo Slovenska. Na Slovensku sú populácie veľkých šeliem zachovalejšie – početnosť vlka sa odhaduje na zhruba 500 jedincov, počet rysa je nižšia (zhruba 300 jedincov) a aktuálne prebieha výskum zameraný na určenie početnosti medveďa hnedého. Odhaduje sa, že v Európe žije približne 17-tisíc vlkov, 17-tisíc jedincov medveďa hnedého a 9-tisíc rysov. Veľké šelmy zohrávajú v prírodných systémoch dôležitú rolu, ak ich chceme v pôvodných lesoch na našom území zachovať, musíme prijať určité kroky a znovu sa s nimi naučiť spolunažívať. Cieľom Festivalu divočiny je oboznámiť miestnych obyvateľov s veľkými šelmami a predstaviť pozitívne príklady spolužitia. „Naším cieľom je prezentovať výnimočné hodnoty regiónu za účasti miestnych obyvateľov, pričom okrem lokálnych zvykov, sú súčasťou týchto hodnôt aj veľké šelmy. Populácia veľkých šeliem v regióne narastá a je dôležité, aby sme ich poznali a nie, aby sme sa ich báli. Festival divočiny ponúka farmárom, turistom a miestnym obyvateľom možnosť získať viac vedomostí o týchto šelmách, ich prirodzenom prostredí, ale aj o ľuďoch, ktorí tu žijú,“ hovorí László Patkó, manažér programu veľkých šeliem, WWF Maďarsko. Návštevníci festivalu sa môžu zúčastniť prednášok na tému veľkých šeliem a voľne žijúcich lesných živočíchov, ako aj sledovať dokumentárne filmy o prírode (napr. film Let Me Play the Lynx, Too! natočený v regióne Zemplín), a naviac, môžu si podiskutovať s tvorcami týchto filmov a výskumnými pracovníkmi. (iH)