Klesla v maloobchode o 2 % a vo veľkoobchode o 1,1 %. V priemere za dva mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 8,2 %, stavebníctve o 7,6 %, vybraných trhových službách o 7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,4 %, doprave a skladovaní o 3,9 % a v priemysle o 0,9 %. Znížila sa v maloobchode o 1,7 % a vo veľkoobchode o 1 %. (iH)