Umiestnenie Európskeho orgánu práce v Bratislave hneď v prvom kole podporilo 15 krajín, čo rozhodlo o našom víťazstve. Európsky parlament však spôsob výberu sídla pre novú agentúru spochybnil a tento týždeň sa v tomto spore začalo na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu vypočúvanie.

Som presvedčený, že výber sídla Európskeho orgánu práce prebehol podľa pravidiel a Bratislava sídlom tejto inštitúcie zostane aj po skončení tohto procesu. A ďakujem Belgicku, Česku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Maďarsku, Poľsku a Španielsku, že v tomto spore podporujú rozhodnutie Rady EÚ o sídle agentúry.