Do kampane sa na Slovensku zapojí aj Odborový zväz KOVO rôznymi propagačnými akciami, ktoré majú podporiť kolektívne vyjednávanie u nás. Kampaň by mala trvať do marca roku 2020. „Chceme propagovať výhody kolektívneho vyjednávania v celej Európe nielen pre pracovníkov, ale aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Je to teraz dôležité najmä preto, že nová Európska komisia vyjadrila snahu, zaradiť vyjednávanie naspäť do európskej agendy,“ vysvetľuje generálny tajomník IndustiAll Europe Luc Triangle. Účelom kampane je vytvorenie celoeurópskej solidarity zamestnancov a odborárov pri kolektívnom vyjednávaní. Ako povedala podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková, táto kampaň má aj na Slovensku podporiť všetkých zamestnancov, ktorí budú vyjednávať lepšie pracovné podmienky na budúci rok. Kampaň je zameraná na všetky skupiny, či už na ženy, mladých ľudí alebo starších zamestnancov. Jej cieľom je poukázať na problémy, ktorým čelí kolektívne vyjednávanie v rôznych krajinách a hľadať ich riešenia. „OZ KOVO práve v tomto období predkladá nové návrhy Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa alebo ich dodatky. V roku 2019-2020 budeme vyjednávať novú kolektívnu zmluvu pre hutnícky a strojárenský priemysel. V odvetví sklárskeho a elektrotechnické priemyslu, či bytového hospodárstva a služieb budeme vyjednávať len mzdové časti. Takisto na podnikovej úrovni, vyše 380 základných organizácií spadajúcich pod OZ KOVO, bude predkladať návrhy nových kolektívnych zmlúv alebo dodatkov. Sľubujeme si od tejto kampane aj podporu týchto vyjednávaní a hlavne zviditeľnenie toho, čo je ich výsledkom. Samozrejme, primárnou požiadavkou zamestnancov je každoročne rast miezd,“ uviedla M. Benedeková. Na Slovensku je podľa nej najväčším problémom kolektívneho vyjednávania, že sa deje decentralizovane a prebieha väčšinou na podnikovej úrovni. V krajinách západnej Európy je vyjednávanie prísne centralizované, to znamená, že sa vyjednávajú odvetvové alebo sektorové kolektívne zmluvy pre všetky podniky. Vďaka tomu sa neprehlbujú rozdiely medzi mzdami a pracovnými podmienkami v jednotlivých podnikoch. Toto je výzva aj pre slovenskú legislatívu, aby sa posilnilo odvetvové kolektívne vyjednávanie. Druhým veľkým problémom je nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami (niekde len 25 percent), čo znamená, že len malého percenta zamestnancov sa týkajú výhody vyjednané v kolektívnom vyjednávaní. Preto sa OZ KOVO podľa Benedekovej zamýšľa aj nad tým, ako zvýšiť pokrytie kolektívneho vyjednávania a tým aj zvýšiť organizovanosť v odboroch. Na úvodnom podujatí v Bruseli sa stretli zástupcovia Európskej komisie, fínskeho predsedníctva, niekoľko poslancov Európskeho parlamentu, zástupcovia európskych zamestnávateľov a tiež zástupcovia odborov z európskych krajín. Za Slovensko OZ KOVO reprezentoval predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna a podpredsedníčka Monika Benedeková. Kampaň Together at work sa bude šíriť v rámci všetkých priemyselných odvetví v 181 európskych odborových združeniach a v rámci 38 európskych krajín – kde zastupujú spolu 7 miliónov pracujúcich mužov a žien. (iH)