Prichádza práve včas, keď je potrebné postupne pomôcť krajinám naštartovať pandémiou zasiahnutú ekonomiku. Preto sa nemôžeme čudovať, že Európska únia vyčlenila na zotavovanie sa z tejto krízy najvyšší balík peňazí v histórii. Európsky pilier sociálnych práv podporujem od začiatku a som rád, že Únia spravila ďalší dôležitý krok k realizácii opatrení na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce. Vítam, že je pripravená krajinám pomôcť postupne prejsť od mimoriadnych opatrení na udržanie pracovných miest k opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva a podporu vytvárania nových pracovných miest. Toto nám aktuálne na Slovensku chýba, pretože minister Krajniak sa zameriava výlučne na udržiavanie miest a v evidencii nezamestnaných sa hromadia ľudia, ktorým nikto nepomáha. Teraz má príležitosť využiť európske financie aj na podporu tejto skupiny a nemusí ani veľmi vymýšľať. Programy, ktoré som ešte ako minister práce spustil po hospodárskej kríze v roku 2012, sa osvedčili a priniesli tisícky nových pracovných miest, pomohli s rekvalifikáciou nezamestnaných a dostali do práce aj tých, ktorí v to už možno ani nedúfali. Ministrovi tak stačí využiť odborné kapacity na ministerstve, ktoré sa na týchto programoch v minulosti podieľali, a začať konať. Samozrejme, odborníkov treba aj počúvať, aby to nedopadlo ako s porovnávaním slovenskej a rakúskej nezamestnanosti.

 

Veľkou výzvou pre ministra pri realizácii opatrení Európskeho piliera sociálnych práv bude aj posilňovanie sociálneho dialógu. Vyžaduje to Európska komisia, pretože si uvedomuje, že sociálni partneri zohrávajú pri obnove ekonomiky dôležitú úlohu. Od členských štátov preto očakáva, že budú viac podporovať kolektívne vyjednávanie a zapájať sociálnych partnerov do tvorby národných politík. S týmto však máme na Slovensku aktuálne problém, keďže minister aj vláda sa vydali opačnou cestou a to likvidáciou sociálneho dialógu, oslabovaním postavenia odborárov a znižovaním ochrany zamestnancov zrušením rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.