Krajinám totiž nenariaďuje žiaden vzorec na výpočet najnižšej mzdy, majú len zabezpečiť, aby jej výška zohľadňovala kúpnu silu minimálnych miezd, všeobecnú úroveň hrubých miezd, mieru rastu hrubých miezd a produktivitu práce. Toto sme však na Slovensku už mali a neosvedčilo sa nám to. Preto som ešte ako minister mal ambíciu postupne zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku čo najbližšie k odporúčaniu Európskeho výboru pre sociálne práva a Medzinárodnej organizácie práce, aby čistá minimálna mzda dosahovala najmenej 60 % čistej národnej priemernej mzdy v danom roku.

 

To sa podarilo, keď strana SMER-SD presadila v roku 2019 tzv. automat na výpočet minimálnej mzdy na úrovni 60 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov, ktorý sa uplatní, ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri. Týmto sme sa mohli priblížiť k spomínanému odporúčaniu, prišiel však Krajniak a rozhodol, že takúto mzdu si zamestnanci nezaslúžia a zo 656 eur im doprial pre tento rok len 623 eur. A menej dostanú aj budúci rok a každý ďalší. Nehovoriac o tom, že vzorec na výpočet najnižšej mzdy si trúfa zmeniť aj Sulík vo svojom kilečku 2.

 

Bohužiaľ, ani navrhovaná smernica EK nedonúti túto antisociálnu vládu zvýšiť pracujúcim mzdy. Jej súčasná podoba dokonca môže minimálnu mzdu Slovákov znížiť, pretože krajinám radí pri posudzovaní primeranosti minimálnej mzdy vychádzať z bežne používaných ukazovateľov ako je 60 % hrubého mediánu mzdy a 50 % hrubej priemernej mzdy. Čo je však menej ako odporúča Európsky výbor pre sociálne práva a Medzinárodná organizácia práce a liberáli sa určite radi toho chytia. Veď slovenská vláda už raz minimálnu mzdu znížila, prečo nie opäť?

 

Veľký prínos tejto smernice však vidím v snahe rozšíriť v krajinách EÚ pokrytie kolektívnym vyjednávaním až na úroveň 70 %. U nás je táto úroveň aktuálne na približne 26 %. Vyššie pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami bezpochyby zabezpečí férovejšie pracovné aj platové podmienky pre pracujúcich.

 

V každom prípade oceňujem, že Únia sa takto rozhodla skoncovať s pracujúcou chudobou, pretože v niektorých krajinách, vrátane Slovenska, naozaj mnohé rodiny pre nízke príjmy čelia riziku chudoby. A tento trend treba jednoznačne zastaviť. Bojím sa však, že najbližšie tri roky sa to minimálne na Slovensku nepodarí.