„Získať certifikáty pre e-podpis bolo pred spustením špecializovanej online služby možné len osobnou návštevou policajných pracovísk dokladov. Online službu využili žiadatelia o e-podpis od októbra vo viac ako 10 000 prípadoch,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra. Novú verziu aplikácie eID klient, prostredníctvom ktorej dokážu záujemcovia požiadať o potrebné podklady pre e-podpis cez internet, sprístupnilo v októbri MV v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Podmienkou na jeho vybavenie cez internet je, aby bol príslušný elektronický občiansky preukaz aktivovaný bezpečnostným osobným kódom. To však možno urobiť len na polícii. Aktualizácia softvéru na čipe občianskeho preukazu má podľa rezortu prebehnúť cez zabezpečený komunikačný kanál, pričom si záujemcovia sami nastavia PIN a PUK kód k elektronickému podpisu. V ďalších krokoch má systém vydať záujemcovi tri typy certifikátov. Elektronický podpis je podľa ministerstva rovnocenný s vlastnoručným podpisom v klasickom papierovom úradnom styku. (tasr, iH)