Štúdia, ktorú vykonalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, analyzovala 1380 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ a ukazuje, že 9 % porovnávaných výrobkov malo rôzne zloženie, hoci obaly boli identické. Ďalších 22 % výrobkov malo podobné obaly, ale tiež rôzne zloženie. Na základe novej vyvinutej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov. Umožní to modernizačná smernica, ktorú v apríli tohto roku schválil Európsky parlament. Ak zisťovanie konkrétneho prípadu preukáže, že ide o dvojakú kvalitu, a teda nekalú obchodnú praktiku, obchodníkom hrozí vysoká sankcia až do výšky 4 percentá z obratu. Štúdia opisuje situáciu na trhoch devätnástich zúčastnených členských štátov počas obdobia prieskumu (november - december 2018). Testovacia kampaň bola súčasťou reakcie Európskej komisie na obavy o existenciu potravín s dvojitou kvalitou. Výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov alebo združení na ochranu spotrebiteľa. Devätnásť členských štátov EÚ (BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, SK a SI)  predložilo informácie o 113 značkových a 15 výrobkoch súkromných značiek. Ako prvý krok je táto analýza založená na informáciách zo štítkov výrobkov a vzhľadu výrobkov na prednej strane obalu. V tejto fáze ide zatiaľ iba o tzv. „suché testovanie", čo znamená porovnávanie rozdielu medzi informáciami na zadnom obale (informácie o zložení a ingredienciách jednotlivých výrobkov) s informáciami poskytnutými na prednom obale (dizajn, odkaz na možný rozdiel). Do testovania sa nezapojilo Rakúsko, Nemecko ani Taliansko, čo sú krajiny, ktoré výrobky dvojakej kvality dovážajú aj na Slovensko, či do Českej republiky. Hlavné zistenia spoločného testovania: 9 % výrobkov malo rovnaký predný obal so značnými rozdielmi v zložení, 22 % výrobkov malo podobný predný obal (mierne variácie v dizajne) so značnými rozdielmi v zložení, 31 % výrobkov malo rovnaký obal aj zloženie, 2 % výrobkov mali rôzny obal, ale rovnaké zloženie, 27 % výrobkov indikovalo rozdiely na prednom obale. (iH)