Tragicky sa skončila životná púť politika, ktorý nikdy neprestal byť človekom. A ľudskú tvár sa snažil vtlačiť aj bývalému režimu. Alexander Dubček je svetoznámou tvárou roku 1968, kedy sa Slováci a Česi nádejali, že dokážu zmeniť socializmus. Až hrubá sila ukončila obrodný proces... Po Novembri 89, ktorého tridsiate výročie si pripomenieme už o pár dní, sa na okamih vrátil do politiky, ale nestihol zrealizovať svoje plány. Som presvedčený o tom, že keby žil dlhšie, bol by skvelým prezidentom Slovenskej republiky.