Ide o 63-tisíc poistencov a o sumu 1,52 milióna eur. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 15 127 dôchodcov, 40 381 držiteľov preukazu ZŤP, 7 478 detí do 6 rokov veku a 297 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím. Z celkovej sumy vrátených doplatkov vráti Dôvera 299-tisíc eur dôchodcom, 823-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 387-tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 9-tisíc eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím. Nad rámec zákonných povinností v 1. štvrťroku vrátila poisťovňa svojim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 300+300 využilo viac ako 95-tisíc poistencov a vrátili doplatky v sume takmer 1,3 milióna eur. (iH)