Platnosť aktuálnej zmluvy vypršala 31. marca 2021, čo znamená, že po tomto dátume nastali v UNLP Košice niektoré obmedzenia pre poistencov tejto poisťovne. UNLP bude poistencom Dôvery aj naďalej poskytovať všetku neodkladnú  zdravotnú starostlivosť. To je zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc a nedá sa odložiť, ako napríklad úrazy, náhle zhoršenie zdravotného stavu, akútna pomoc pre pacientov s ochorením covid-19. (iH)