Mesto Veľký Krtíš v záujme zabezpečenia stravovania hlavne starším občanom informuje o možnosti donášky stravy/obedov aj v tomto období od nasledovných subjektov pôsobiacich v meste Veľký Krtíš. Čavino Fast Food (0915 500 899), Reštaurácia Cafe VIVA (0944 437 040), Jedáleň Novohrad (0944 133 526), Koala Restaurant&Pizzéria (0903 835 522), Reštaurácia – Marcela Nagyová (047 48 253 18), Reštaurácia Jakub (047 48 315 12), Reštaurácia SAHIB (047 48 314 57). Stravu je potrebné si objednať deň vopred, najneskôr však aktuálny deň do 8:00 hod. Menu s kontaktom nájdete na webovej stránke:

www.vkinfo.sk/index.php?page=katalog&kat=restauracie (iH)