Výplata dôchodkových dávok bude v budúcom roku realizovaná nasledovne:

  • dávky splatné 10. apríla 2020 – budú vyplatené 9. apríla 2020,
  • dávky splatné 12. apríla 2020 – budú vyplatené 14. apríla 2020,
  • dávky splatné 2. mája 2020 – budú vyplatené 4. mája 2020,
  • dávky splatné 8. mája 2020 – budú vyplatené 7. mája 2020,
  • dávky splatné 24. decembra 2020 – budú vyplatené 23. decembra 2020,
  • dávky splatné 2 januára 2021 – budú vyplatené 4. januára 2021,
  • dávky splatné 6. januára 2021 – budú vyplatené 5. januára 2021.

Na zmeny výplatných termínov pred každým sviatkom Sociálna poisťovňa osobitne upozorňuje poberateľov dôchodku v hotovosti na svojej webovej stránke a dôchodcovia si zmenu môžu overiť aj na bezplatných telefónnych číslach Sociálnej poisťovne 0800 123 123, 0800 500 599. (iH)